);

На 13 юни 2019 г. в к.к. Златни пясъци край Варна се проведе ежегодната Среща на бизнеса на Черноморието. На събитието присъстваха много собственици и мениджъри на фирми в региона, бизнес асоциации и камари, кметове и общински представители.

Срещата на бизнеса на Черноморието е инициатива целяща да представи проектите, предизвикателствата и успехите на бизнесите на двата най-големи града по Черноморието –  Варна и Бургас, както и да създаде възможност за диалог между активните компании по Черноморието. Посланието на срещата беше, че Варна и Бургас са отворени към съвместна работа, а малките общини в региона трябва и искат да се включат в този процес. Развитието на големия град трябва да кореспондира с развитие на малките градове. Основни теми на дискусия бяха инвестициите и политиките, които планират общините по Черноморието, как ще се привлекат бизнеси и хора, състоянието на градовете, как влияе средата на живот на пазара на труда, какво да се промени, за да се привлекат млади и добре обучени кадри. Представени бяха успешни проекти на фирми по Черноморието предлагащи работни места на млади хора, примери за това как  се привлекат и задържат младите работници, въпреки динамичния трудов пазар по Черноморието. Отправени бяха редица препоръки на бизнеса към местната власт.

Официални гости и панелисти на събитието бяха кметовете на общините Варна и Бургас, съответно г-н Иван Портних и г-н Димитър Николов, както и Кмета на община Девня – г-н Свилен Шитов.

Община Девня е една от най-активните малки общини в Черноморието, също и община-членка на Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и като такава е целева община за проект „eNEET Rural – Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини”.

Експертите на АБЧО, които присъстваха на събитието имаха възможността  да се срещнат със заинтересованите страни по проект eNEET. По време на работната дискусия лично г-жа Иванова, Изп. Директор на АБЧО дискутира възможността за сътрудничество както с общинската администрация на община Девня, така и с Председателите на Варненска търговско-индустриална камара и Изпълнителния директор на Стопанска камара – Варна. Всички те се ангажираха да сътрудничат на Асоциацията в намирането на подходящи агро-бизнес организации и земеделски стопанства, които да бъдат включени в изпълнението на проекта, като предоставят възможност за стаж на обучените младежи до 29 г в рамките на проекта.