);

ARTIFACTORY ОФИЦИАЛНО Е ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДВУСТРАННИ ПАРТНЬОРИ И ЩЕ ПОДКРЕПИ ПРОЕКТ ENEET RURAL В ГЪРЦИЯ!

Проект “eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“, финансиран от ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост, се фокусира върху иновациите и технологиите в селскостопанския сектор. Той ще създаде инструментариум за младежи на възраст 25-29 години, които не учат и не работят и живеят в малки населени места в България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Малта , Португалия, Словакия, Словения и Испания.

Инструментариумът (наречен eNEET Rural System) ще включва онлайн, офлайн обучения, конкурс за младежи, обмен на персонал и наставнически услуги. Нашият проект ще повиши уменията на младежите, живеещи в малките населени места и ще стимулира тяхното предприемачество и успешна реализация на пазара на труда в селскостопанския сектор. Повече за проекта: https://eneet-project.eu

Проектният консорциум включва официално организации в подкрепа на безработни млади хора, в т.ч. младежки НПО, образователни и обучителни центрове, сдружения на общини, агенции за регионално развитие и бизнес инкубатори с фокус върху земеделието от България, Унгария, Италия, Словения, Испания и Норвегия,  за по-широко разпространение на проекните резултати търсим двустранни партньори от останалите споменати по-горе страни.

На 30 юли 2019г., АБЧО официално подписа Споразумение за двустранно партньорство с организация ARTIFACTORY, която се ангажира да подкрепи нашия проект в Гърция!

ARTIFACTORY е местна организация, която се намира в Кастросикия, регион Епир в Гърция. От този кът на Европа ARTIFACTΟRY оперира на международно ниво, участвайки в проекти за развиване на умения в сектора на наследството, културата и изкуствата, младежките дейности, околната среда, устойчивия туризъм и образование за възрастни. Учредителите на ARTIFACTΟRY участват повече от 35 години в подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други донори в областта на културата, цифровизацията, туризма, професионалното обучение и академичните изследвания.

По отношение на МЛАДЕЖАТА РАБОТА и ЗАЕТОСТТА, гръцкият партньор има значителен опит във включването на млади хора в неформалното обучение и възможностите за международна мобилност, да подкрепя младите хора да действат отговорно и творчески за своите общности, за да подобрят живота и професионалните си умения.

Повече за нашия двустранен партньор от Гърция: www.artifactory.eu

С подписаното Споразумение, страните изразяват съгласие, в условия на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, да осъществят съвместни дейност в областта на работата с млади хора.