);

Partnerji

eNEET podeželski konzorcij sestavljajo partnerji iz držav, kot so Bolgarija, Madžarska, Italija, Romunija, Slovenija in Španija, ki se spopadajo z visokimi stopnjami brezposelnosti. Zajemajo vse segmente podporne mreže brezposelnih mladih, od nevladnih organizacij za podporo mladim, izobraževalnih centrov in centrov za usposabljanje, do občin in podjetniških inkubatorjev, s poudarkom na področju kmetijstva.

Poleg držav, v katerih sodelujejo partnerji, bo konzorcij spodbujal dvostranske partnerske ukrepe med Bolgarijo in Grčijo (UBBSLA), Romunijo-Latvijo (CPDIS), Španijo-Portugalsko (CTAEX), Madžarsko-Slovaško (Innoreg), Slovenijo-Hrvaško (STP) in Italijo-Malto (COM), da bi kar najbolj široko razširili znanje in rezultate projekta eNEET Rural. Zahvaljujoč temu pristopu je mogoče uspešno doseči kritično maso neposredne ciljne skupine in razširjenih deležnikov.

Konzorcij bo podprl in vodil Inclusion, strokovni partner iz Norveške, ki bo delil najnovejše prakse za razvoj mladih iz svoje države.

IZVEDENO Z:

UNION OF BULGARIAN BLACK SEA LOCAL AUTHORITIES (UBBSLA)     

http://www.ubbsla.org/en/

 

UBBSLA je neodvisno nevladno, prostovoljno, samoupravno in neprofitno združenje, ustanovljeno kot pravna oseba leta 1992. V njem združujejo interese vseh občin članic in spodbujajo močno in učinkovito lokalno samoupravo ter aktivno sodelovanje državljanov v Bolgarski regiji Črnega morja.

UBBSLA usklajuje dejavnosti svojih članov na področju lokalne samouprave, energetske učinkovitosti, turizma, kulture, prometa, okolja in trajnostnega razvoja.

Od svoje ustanovitve se je UBBSLA razvijala ter upravljala in izpeljala več kot 50 projektov, financiranih iz programov EU, nacionalnih ali regionalnih donatorjev. UBBSLA ima veliko mednarodno mrežo z javnimi in javno-zasebnimi organizacijami v skoraj vseh državah EU. Zaključili in vodili so številne projekte v okviru programov H2020, FP7, INTERREG IVC, INTERREG Dunabe, INTEREGG Balkan-Med, Leonardo, Jugovzhodna Evropa, EASME, Erasmus +, CBC Črnega morja, kakor tudi nacionalne operativne programe.

UBBSLA je vodilni partner, odgovoren za izvajanje projektnih aktivnosti v Bolgariji..

 

 

STYRIAN TECHNOLOGY PARK – Business Support Centre and Incubator & Regional Centre for Technology Development (STP)  

 https://www.stp.si/

Štajerski tehnološki park (ŠTP) je prvi slovenski tehnološki park, ustanovljen je bil leta 1994 in deluje kot neprofitna javna organizacija za podporo podjetništvu. Glavni fokus ŠTP aktivnosti je usmerjen v zagotavljanje celovite podpore mladim malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v podravski regiji, v različnih fazah njihovega življenjskega cikla – od faze »postavitve podjetja« do stopenj rasti, razvoja, internacionalizacije, dejavnosti prestrukturiranja, itd.

ŠTP deluje na dveh področjih:

 1. Kot podporni center za podjetja (nacionalno certificiran poslovni inkubator) za razvoj dinamičnih, inovativnih poslovnih idej mikro in malih podjetij, s precejšnjim obsegom vloženega znanja v svojih izdelkih in/ali storitvah.
 2. Kot regionalni center za tehnološki razvoj (RCTR), ki se ukvarja s tehnološkim in inovativnim raziskovalnim ter razvojnim področjem med/z različnimi ciljnimi skupinami in temami.

ŠTP je poleg tega hčerinska družba Regionalne razvojne agencije Maribor. Njihovo delo je nenehno podprto z institucionalnim ekosistemom Quadraple helix.

ŠTP predstavlja osrednjo točko med gospodarstvom in akademskim sektorjem. Kot tak ima dostop do široke ciljne skupine študentov, raziskovalcev in znanja, ki je na voljo znotraj regionalnega univerzitetnega okolja, kakor tudi dostop do široke ciljne skupine MSP in zrelih podjetij v regiji.

Ena od pomembnih rednih nalog je tudi izobraževalna usmeritev/podpora, kjer izvajamo lastne in kooperativne mentorske in podporne programe. Projekt eNEET Rural je delno zasnovan na dveh primerih dobrih praks ŠTP iz izvedenih projektov NOBLE Ideas (SEE) in PHILOXENIA (MED).

ŠTP je projektni partner, odgovoren za izvajanje projektnih aktivnosti v Sloveniji.

eNEET Rural project is partly built on two good case practices of STP from the executed projects NOBLE Ideas (SEE) and PHILOXENIA (MED).

STP is a project partner, responsible for implementation of project activities in Slovenia.

Consorzio Oltrepo Mantovano (COM)

https://www.oltrepomantovano.eu/

COM je javni organ, sestavljen na pobudo 23-ih občin, ustanovljenih leta 1989, ki štejejo približno 118.000 prebivalcev. Deluje kot lokalna razvojna agencija ter usklajuje in poganja pobude za spodbujanje razvoja in obnove območja (podeželsko območje na severu Italije).

COM deluje na inovativni in večnivojski ravni. Njihovi glavni cilji so nadaljevanje produktivnega, poklicnega in teritorialnega razvoja območja, posredovanje za kvalificiranje obstoječih podjetij in pomoč pri razvoju novih podjetniških pobud, tudi na področju inovacij.

Njihove nedavne izkušnje s projekti za mlade ljudi in ženske so porodile nove ideje za začetek revizije mladinske politike na tem področju in sprožile pobude za obnovo neuporabljenih mestnih prostorov, da bi ustvarili prostor za dejavnosti.

V obdobju 2014–2016 so mladi iz Mantove v okviru projekta SHALOM, ki ga financira ERASMUS +, obiskali nekaj novoustanovljenih podjetij v Izraelu in nekatere sodelujoče tehnološke centre ter se srečali z občinskimi upravami v različnih delih države. Slednje so predstavile tehnike, uporabljene za olajšanje zaposlovanja mladih.

Rezultate so sprejele vladne institucije in podjetja na lokalni in nacionalni ravni. Izkušnje, pridobljene s temi projekti, so dale pravo spodbudo za začetek prenašanja naučenega in množenja tega znanja.

COM bo deloval kot projektni partner, odgovoren za izvajanje projektnih dejavnosti v Italiji.

Fruto Consulting Ltd (FRUTO)  

www.fruto.eu

FRUTO je 100-odstotno madžarsko podjetje, ustanovljeno leta 2003 kot FRUTO Unlimited, ki je bilo leta 2016 razdeljeno na FRUTO Ltd (pridobitna dejavnost) in ENNODUS Nonprofit (nepridobitna dejavnost).

Podjetje je specializirano za upravljanje inovacij in raziskav ter razvoj na področju stavbne energetike in gradbeništva, razvoja programske opreme in znanstvene komunikacije. Da bi spodbudili poslovno uspešnost integriranih tehnoloških rešitev, ki so jih razvili s svojim prispevkom, nudijo tudi svetovanje, oblikovanje in validacijo konceptov, poizvedovanje glede patentov, SOA (Service-oriented architecture– storitveno usmerjena arhitektura), svetovanje glede pravic intelektualne lastnine, tržne raziskave, poslovno načrtovanje, analizo konkurentov in zagotavljanje storitev. Njihov portfelj kot del nacionalnih in mednarodnih financiranih projektov vključuje celovite storitve projektnega vodenja. Poleg tega pomagajo strankam razviti strokovno komunikacijsko in diseminacijsko kampanjo za dosežene rezultate in uvajanje svojih izdelkov na trg.

Njihova strokovna ekipa izvaja določene aktivnosti projekta, od začetka do komercializacije. Izkušeni strokovnjaki podjetja FRUTO so dobro usposobljeni in izkušeni na področjih inovacij, raziskavah in razvoju (zlasti v Fp5-Fp7 v več kot 100+ projektih, ki so se izvajali z njihovo vključitvijo v projekte H2020, AAL, IE, EUREKA, EUROSTARS in Structural Funds) in industrijskih projektih.

Njihovi posebni cilji so:

 1. spodbujanje procesa tehničnega razvoja novih izdelkov in storitev na področju socialnih inovacij,
 2. spodbujanje uspešnega vstopa inovativnih rešitev in tehnologij iz področja sociale na trg,
 3. pomoč pri dostopu do možnosti financiranja za inovativne socialne ideje,
 4. prispevanje k izvajanju raziskovalnih in razvojnih strategij Evropske unije,
 5. izboljšanje inovacijske uspešnosti nevladnih organizacij ter malih in srednje velikih podjetij v Evropski uniji s posebnim poudarkom na informacijah in komunikacijah, obnovljivih virih energije in tehnologijah trajnostnega razvoja,
 6. zagotavljanje prenosa znanja v programe EU,
 7. spodbujanje vzpostavitve domače in tuje partnerske mreže za socialno inoviranje ter raziskave in razvoj.

Podjetje neguje dobre odnose z ustreznimi regionalnimi in nacionalnimi omrežji, ki spodbujajo inovativna podjetja. Vedno so odprti za pripravo in izvajanje učinkovitih tehničnih in svetovalnih storitev glede na različne sektorje podjetij v razvoju.

FRUTO je projektni partner, odgovoren za izvajanje projektnih aktivnosti na Madžarskem.

Center for the Development of the Structural Founds (CPDIS)

www.cpdis.ro

CPDIS je neprofitna organizacija, ustanovljena jeseni 2012 z namenom spodbujanja razumevanja in sodelovanja med ljudmi. S tem ciljem v mislih spodbujajo in promovirajo vse tiste pobude, ki v smislu solidarnosti in na področju kulturno-izobraževalnega področja omogočajo izmenjavo idej med različnimi kulturami, preferirajo lajšanje gospodarskih neravnovesij ter promovirajo ustvarjanje prave kulture univerzalnosti in miru. V te aktivnosti je vtkan odtis potrošništva, medkulture in miru, z uporabo metodologij neformalnega izobraževanja. Njihovi cilji so vključiti mlade v mladino na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, da bi podprli mlade pri ustvarjanju in izvajanju lastnih manjših projektov v skupnosti. Člani CPDIS so sodelovali v številnih mladinskih projektih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, njihovi koordinatorji pa so skupaj s partnerji izvajali izmenjave mladih in usposabljanja za mlade. Njihovo osebje pridobiva kompetence in izkušnje prek neformalnega izobraževanja in učnih metod. Njihova projektna skupina ima sledeče veščine, znanje in izkušnje:

 • mreženje za dejavnosti izobraževanja mladih,
 • spodbujanje mladih pri podjetništvu,
 • izmenjava izkušenj,
 • ustvarjanje skupnih izobraževalnih materialov,
 • spodbujanje dobre komunikacije med projektnimi partnerji in povezanimi organizacijami,
 • aktivno razširjanje rezultatov itd.

Veliko njihovih mednarodnih dogodkov poteka na podeželskih območjih, kjer vključujejo marginalizirane mlade, kot so brezposelni mladi, mladi iz geografsko izoliranih območij in mladi ljudje s težkim socialnim ozadjem (sirote, iz zlomljenih družin, priseljenci itd.).

CPDIS ima mladinske delavce s praktičnimi izkušnjami v dejavnostih izmenjave mladih.

CPDIS je sodeloval v več posebnih EU projektih v programu Erasmus + in ima izkušnje pri delu z mladimi NEET-i v svojih projektih. Pri CPDIS-u so izvedli projekt »EVS« s Španijo in Moldavijo ter v zadnjih treh letih naslovili 400 mladih v šolah in vrtcih. Njihov projekt »TRY« je temeljil na finančnem izobraževanju mladih, ki imajo malo priložnosti, medtem ko je projekt »Youth Focus« razvil spretnosti mladih, ki imajo malo priložnosti, za izboljšanje njihove ustvarjalnosti. Projekt »Mladinske podpore za razvoj mladih« je bil izveden v sodelovanju z romskim političnim centrom.

CPDIS je sodeloval na področju mladinskih izmenjav v partnerstvu z Bolgarijo, Španijo, Italijo, Hrvaško, Turčijo in Slovenijo.

CPDIS bo deloval kot projektni partner, odgovoren za izvajanje projektnih dejavnosti v Romuniji.

Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX)   http://www.ctaex.com/en

CTAEX je zasebni neprofitni center za raziskave in razvoj, ki se nahaja v regiji Extremadura na jugozahodu Španije. Center je ustanovilo združenje MSP, velika podjetja in zadruge iz agroživilskega sektorja. Med njimi je tudi najpomembnejša industrija predelave paradižnika v Španiji (http://www.ctaex.com/en/ctaex/empresas-asociadas). Zaradi tega je CTAEX ključni deležnik sektorja predelave paradižnika v Extremaduri.

Dejavnost CTAEX-a se je začela leta 2001, vendar je Center že od leta 1979 deloval kot raziskovalna in razvojna enota multinacionalne družbe Nestlé, ki je specializirana za predelavo paradižnika in kasnejšo transformacijo. Tako je večina raziskovalcev, vključenih v ta projekt, prej delala v raziskovalnem centru Nestlé na raziskavah in razvoju predelovalnih linij za paradižnik.

CTAEX je certificiran kot tehnološki center in kot pisarna za prenos tehnologije. Ne posluje le s svojimi sodelavci, temveč z agroživilskim sektorjem na splošno. Center je pridobil veliko strokovnega znanja na področju razvoja raziskovalnih in razvojnih projektov na nacionalni ravni, španska uprava pa ga je leta 2011 razglasila za javno službo. CTAEX še danes deluje z namenom izboljšanja konkurenčnosti evropskega kmetijsko-živilskega sektorja, z uporabo tržno usmerjenega pristopa.

CTAEX bo deloval kot projektni partner, odgovoren za izvajanje projektnih aktivnosti v Španiji

Inclusion AS (Inclusion)

www.inclusion.no

Inclusion je bil ustanovljen z namenom razvijanja zagonskih programov in nudenju pomoči pri težavah z usposabljanjem na delovnem mestu, zlasti pri tistih, ki imajo zaradi različnih izzivov težave pri pridobivanju zaposlitve.

Pri Inclusion lahko razvijejo in zagotovijo startup programe usposabljanja, ki temeljijo na spletnem učenju, tradicionalnih fizičnih tečajih v učilnici ali metodologiji mešanega učenja.

Inclusion je vodilni norveški ponudnik programov usposabljanja za začetnike s priseljenskim ozadjem, ki služi strankam v večjih mestih, kot sta Oslo in Bergen, ter organizira tečaje za podjetnike, locirane v okrožju Akershus. Tečaji so razviti in zagotovljeni tako v norveškem, angleškem, španskem, angleškem in poljskem jeziku.

Inclusion je začel in vodil pilotni projekt, imenovan Startup Forum, ki je potekal v letih 2015 in 2015, financirali pa sta ga okrožje Akershus in občina Asker. Projekt je vključeval razvoj in testiranje spletnega tečaja, namenjenega podjetjem, ki živijo v Oslu in Akershusu. Večji del projekta je bil tudi testiranje podpore, ki vključuje e-mentorstvo. Pilotni program je od uporabnikov prejel dobre povratne informacije. Celotna različica Startup foruma je zdaj uvedena na nacionalnem trgu in se prodaja glavnim organizacijam, ki nudijo usluge na Norveškem živečim podjetnikom tujega porekla.

Inclusion je poleg tega aktivni partner v dveh mentorskih programih, namenjenih priseljencem:

Razvijal in izvajal je Jobbmentor – mentorski program za podjetja v občinah Volda in Ørsta, ki se nahajata na zahodni obali Norveške. Program je namenjen ljudem, ki mentorirajo begunce pri učenju jezika med delom. Cilj programa je zagotoviti, da bodo ljudje, ki mentorirajo begunce, varnejši v vlogi mentorjev ter da bodo cilji učenja jezikov in učenje pisnih in nenapisanih kodeksov v norveškem delovnem življenju učinkovitejši. Partnerji v tem programu sta bili Høgskolen i Volda (Univerza v Voldi) in Volda Læringssenter/Volda kommune (Volda učni center/Občina Volda). Projekt je financiral Norveški direktorat za integracijo in raznolikost (IMDi).

Podjetje je bilo tudi projektni partner v programu mentorstva z oznako Gründersjansen, namenjenem osebam s priseljenskim ozadjem, ki živijo v občini Asker in so motivirane za ustanovitev lastnega podjetja. Delo je vključevalo zagotavljanje vpogleda v podjetništvo prek delavnic in individualne mentorske pogovore za udeležence, ki so se udeležili spletnega startup tečaja na platformi Startup Forum.

Inclusion bo deloval kot projektni partner, odgovoren za izmenjavo dobrih praks pri obravnavanju spletnih tečajev, e-mentorstva in drugih oblik za zagonsko pomoč mladim priseljencem