);

Az eNEET Rural projektről

MIÉRT:A fiatalok körében a munkanélküliek aránya magas, sok közöttük a korai iskolaelhagyó, alacsony képzettségű, akik munkába állási nehézségekkel küzdenek. Ez különösen igaz a fogyatékkal élőkre és az etnikai kisebbségekhez tartozókra, akik sokszor hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek az oktatásban és a munkáltatók részéről is.

MIT:Projektünk egy mezőgazdasági innovációkra és technológiákra koncentráló eszközkészletet hoz létre azon fiatalok számára, akik sem oktatásban, sem képzésben nem részesülnek, és nem is dolgoznak (NEET). Az eszközkészlet magában foglal online és offline tréningeket, egy nemzetközi ifjúsági start-up versenyt, mobilitási és a mentori szolgáltatásokat. Projektünk javítja a vidéken élő fiatalok munkavállalói készségeit, fokozza a vállalkozói szellemüket és növeli a mezőgazdaságban való foglalkoztatásukat. A vidéken élő NEET-ek agrárinnovációban történő foglalkoztathatóságára vonatkozó kompetenciáknak köszönhetően az innovációs rendszer releváns szereplői közötti hálózatok is erősödnek.

HOGYAN:

 • bevált gyakorlatok és innovatív megoldások alkalmazása a fiatalok képzésében:
 • NOBLE Ideas és PHILOXENIA módszertan azon agrár/vidéki célcsoport számára, amely érdeklődést mutat vállalkozások alapítása iránt
 • JOBKIT módszertan: a fiatalok munkaerő piaci változásainak nyomon követését segíti, illetve a rendelkezésre álló belső és külső erőforrások individualizálását mozdítja elő. Megtanítja a fiatalokat, hogy hogyan osszák meg az erőforrásaikat a munkába állás kapcsán felmerülő akadályok leküzdésekor.
 • az érdekelt felek (NGO-k, civil szervezetek és kkv-k) széleskörű bevonása annak érdekében, hogy maximalizáljuk projektünk ismertségét, illetve, hogy könnyen elérjük célcsoportunkat mind a projekt megvalósítási, mind a piacra lépési fázisában
 • innovatív start-up támogatás a fiatalok induló vállalkozásai számára;
 • új mentorálási és coaching megközelítések: a vidékfejlesztési és mezőgazdasági szereplők részt vesznek a fiatalok gyakorlati képzésében mentorként és coachként
 • kiemelt hangsúly a foglalkoztathatósági készségek fejlesztésén;
 • nemcsak agrártechnológiai, hanem személyes készségfejlesztő, vállalkozásalapítási tréningek is kidolgozásra kerülnek
 • széleskörű oktatási eszköztár;
 • online és helyszíni tréningek vidéken, innovációs parkokban és inkubátorokban
 • innovatív, rövid és hosszú távú mobilitási akciók

ELŐNYÖK:

 • a középiskolai végzettséggel rendelkező NEET-ek leginkább a vállalkozásalapítási tréningek előnyeit élvezik majd
 • a korai iskolaelhagyó NEET-ek olyan képzést kapnak, amely felkészíti őket a szakképzettséget igénylő munkahelyek megszerzésére
 • a NEET-ek számára gyakorlati helyet és mentorálást biztosító mezőgazdasági üzemek / gazdaságok hozzá tudnak majd férni a projekt által képzett munkaerőhöz.
 • Az ifjúságfejlesztésben érdekelt társszervezetek csatlakozhatnak a projekt nemzetközi szakmai hálózatához és tapasztalatot cserélhetnek nemzetközi események és csereprogramok keretében.

CÉLOK

eNEET Rural projektben alkalmazott módszertan könnyen alkalmazható és másolható lesz a fiatalok munkába állási és vállalkozói készségeinek fejlesztésében.

A projekt során az alábbi célokat kívánjuk elérni:

 • 300 + NEET részvétele az agro-technológiai online és helyszíni képzéseken;
 • 900 NEET részvétele a személyes készségek fejlesztését célzó online és helyszíni képzéseken;
 • az eNEET Rural Rendszer létrehozása és működtetése a partnerek helyi szolgáltatásainak; tevékenységeinek koordinálásával, online oktatói felület és közösség, nemzetközi hálózat, illetve nemzeti és határokon túli akciók és események által;
 • a tréningeken legjobban teljesítő 18 NEET részvétele 3-5 napos nemzetközi mobilitási akciókban;
 • 30 NEET részvétele 1-3 hónapos mobilitási akciókban a helyi mezőgazdasági üzemekben;
 • 6 mentorálási szolgáltatás nyújtása a hosszú távú mobilitási akciókban részt vevő NEET-ek számára;
 • 20 résztvevő a tanulmányutakon, melyek fejlesztik a társszervezetek tevékenységét és hatással vannak a politikai döntéshozatalra;
 • 45 NEET saját vállalkozás indítását kezdeményezi;
 • 2000 felhasználó elérése: a közösségi média, szakirodalomban megjelenő cikkek, hírlevelek, sajtóközlemények, interjúk stb. révén.

Projektünk maximalizálni fogja az elért eredmények átvitelét más régiók és közösségek számára. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően 900 NEET aktív álláskereséséhez és 200 új munkahely létrehozásához fogunk hozzájárulni.

Projektünket az együttműködés, a tudástranszfer és a fenntarthatóság alapelvei inspirálják!