);

eNEET Rural:

A vidéken élő fiatal munkanélküliek vállalkozói készségének és munkához jutási képességének javítása

Az eNEET Rural projektről:

MIÉRT: Európa számos vidéki térségében kevés munkalehetőség van. A fiatalok körében a munkanélküliek aránya magas, sok közöttük a korai iskolaelhagyó, alacsony képzettségű, akik munkába állási nehézségekkel küzdenek. Ez különösen igaz a fogyatékkal élőkre és az etnikai kisebbségekhez tartozókra, akik sokszor hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek az oktatásban és a munkáltatók részéről is.

MIT: Projektünk egy mezőgazdasági innovációkra és technológiákra koncentráló eszközkészletet fog létrehozni fiatalok számára, akik sem oktatásban, sem képzésben nem részesülnek, és nem is dolgoznak (NEET). Az eszközkészlet magában foglal online és offline tréningeket, egy nemzetközi ifjúsági start-up versenyt, mobilitási és a mentori szolgáltatásokat.

HOL: A projekt földrajzi lefedettsége:

 • Területi szinten az eNEET RURAL konzorcium partnerországai: Bulgária, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovénia és Spanyolország;
 • Kétoldalú együttműködések keretében szélesebb lefedettség: Bulgária – Görögország, Románia – Lettország, Spanyolország – Portugália, Magyarország – Szlovákia, Szlovénia – Horvátország és Olaszország – Málta.

Az eNEET Rural projekt a „the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment” (EGT Alap és a Norvég Alap Ifjúsági foglakoztatásért) program 1,5 millió eurós támogatásában részesül Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától.

Ki részesül az eNEET Rural projekt előnyeiből?

 • Elsődleges célcsoportunk:
  • alacsonyan képzett munkanélküli
  • 25-29 éves NEET
  • vidéken él és munkaerőpiacra való belépési nehézséggel küzd

Különös figyelmet fordítunk a mezőgazdasági ágazatra és a NEET-ek alábbi két alcsoportjára:

 1)     a középiskolai végzettséggel rendelkező NEET-ek leginkább a vállalkozásalapítási tréningek előnyeit élvezik majd;

2)     a korai iskolaelhagyó NEET-ek olyan képzést kapnak, amely felkészíti őket szakképzettséget igénylő munkahelyek megszerzésére

 • Másodlagos célcsoportunk:
  • Munkaügyi Minisztériumok
  • A családok
  • Szociális ügyekkel és esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek
  • Regionális foglalkoztatási központok
  • A szakpolitikai döntéshozatalért felelős kormányzati szervezetek
  • Munkaügyi és munkanélkülieket támogató szövetségek
  • Egyéb ifjúságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek és hálózatok
  • Általános nyilvánosság

 

PARTNEREK

Megvalósító partnerek:
STYRIAN TECHNOLOGY PARK - Business Support Centre and Incubator & Regional Center for Technology Development (STP)

STYRIAN TECHNOLOGY PARK - Business Support Centre and Incubator & Regional Center for Technology Development (STP)

Slovenia | www.stp.si

Consorzio Oltrepo Mantovano (COM)

Consorzio Oltrepo Mantovano (COM)

Italy | www.oltrepomantovano.eu

Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA)

Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA)

Bulgaria | www.ubbsla.org

Fruto Tanácsadó Kft. (FRUTO)

Fruto Tanácsadó Kft. (FRUTO)

Magyarország| www.fruto.eu

Center for the Development of the Structural Funds (CPDIS)

Center for the Development of the Structural Funds (CPDIS)

Romania | www.cpdis.ro

Business Research Association National Agro-Food Technological Center Extremadura (CTAEX)

Business Research Association National Agro-Food Technological Center Extremadura (CTAEX)

Spain | www.ctaex.es

Inclusion AS (INCLUSION)

Inclusion AS (INCLUSION)

Norway | www.inclusion.no