);

eNEET Rural:

Spodbujanje podjetništva in izboljšanje kvalifikacij populacije NEET, ki živi na podeželju

O projektu eNEET Rural

ZAKAJ? V številnih podeželskih območjih Evrope so zaposlitvene možnosti majhne. Brezposelnost mladih je visoka, tisti med njimi, ki so opustili šolanje, pa so nizko kvalificirani in težje najdejo delo. To še posebej velja za invalide in pripadnike etničnih manjšin, ki se pogosto soočajo z diskriminacijo tako iz strani izobraževalnih ustanov kot delodajalcev.

KAJ? Naš projekt se bo osredotočil na inovativnost in uporabo tehnologij v kmetijstvu, z namenom oblikovanja zbirke orodij, namenjenih mladim, ki niso več v izobraževalnem sistemu in ne delajo ali se usposabljajo za delo (NEET-i). Zbirka orodij bo vključevala usposabljanja na spletu in kraju samem, mladinsko tekmovanje, izmenjavo osebja in storitve mentoriranja.

KJE? Geografska pokritost projekta:

  • Teritorialno pokriva partnerske države projekta eNEET Rural: Bolgarijo, Madžarsko, Italijo, Romunijo, Slovenijo in Španijo.
  • Bilateralno vključuje partnerske države, kot so: Bolgarija-Grčija, Romunija-Latvija, Španija-Portugalska, Madžarska-Slovaška, Slovenija-Hrvaška in Italija-Malta.

Projekt eNEET Rural je financiran s poldrugim milijonom evrov nepovratnih sredstev iz Islandije, Lihtenštajna in Norveške, preko The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (EGP in sklada Norway Grants za zaposlovanje mladih)

Cilj EGP in sklada Norway Grants za financiranje zaposlovanja mladih je podpora transnacionalnim projektnim pobudam, ki spodbujajo trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih.

Kdo ima koristi od projekta eNEET Rural?

  • Nizko kvalificirani NEET-i
  • Starost od 25 do 29 let
  • Tisti, ki živijo na podeželskih območjih in se soočajo s številnimi preprekami ob vstopu na trg dela

Posebej smo osredotočeni na dve podskupini:

  1. Tiste, ki imajo srednješolsko izobrazbo in bodo imeli koristi od podjetniškega usposabljanja, ki jim olajšuje ustanavljanje podjetij.
  2. Tiste brez diplome, ki bodo deležni usposabljanja za mehke veščine, ki jih bo pripravilo na pridobivanje veščin in udeležbo na zaposlitvenih razgovorih.

Ministrstva za delo
• Družine
• Socialne zadeve in enake možnosti
• Regionalni centri za zaposlovanje
• Vladne organizacije, ki so odgovorne za ustrezno politiko
• Združenja za podporo delavcev in brezposelnih (kot npr. Center za razvoj človeških virov, Fundacija za izboljšanje možnosti zaposlovanja)
• Druge mladinske organizacije
• Splošna javnost

 

PARTNERJI

Projekt se izvaja s:
ŠTAJERSKI TEHNOLOŠKI PARK - Center za podporo podjetjem, inkubator in Regionalni center za tehnološki razvoj (ŠTP)

ŠTAJERSKI TEHNOLOŠKI PARK - Center za podporo podjetjem, inkubator in Regionalni center za tehnološki razvoj (ŠTP)

Slovenija | www.stp.si

Consorzio Oltrepo Mantovano (COM)

Consorzio Oltrepo Mantovano (COM)

Italija | www.oltrepomantovano.eu

Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA)

Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA)

Bolgarija | www.ubbsla.org

Fruto Consulting Ltd (FRUTO)

Fruto Consulting Ltd (FRUTO)

Madžarska | www.fruto.eu

Center for the Development of the Structural Funds (CPDIS)

Center for the Development of the Structural Funds (CPDIS)

Romunija | www.cpdis.ro

Business Research Association National Agro-Food Technological Center Extremadura (CTAEX)

Business Research Association National Agro-Food Technological Center Extremadura (CTAEX)

Španija | www.ctaex.es

Inclusion AS (INCLUSION)

Inclusion AS (INCLUSION)

Norveška | www.inclusion.no