);

Mreženje

Želite biti vključeni v mednarodno strokovno mrežo deležnikov, povezanih z razvojem mladih? Delajmo skupaj in izmenjujmo prakse z nadnacionalnimi obiski in programi izmenjave osebja! Odprti smo za sodelovanje z:

o    ministrstvom za delo, socialne zadeve in enake možnosti,

o    regionalnimi zaposlitvenimi centri,

o    vladno organizacijo, ki je odgovorna za ustrezno politiko,

o    združenji za podporo delavcev in brezposelnih, 

o    drugimi mladinskimi organizacijami in mrežami,

o   kmetijskimi gospodarstvi/kmetijami, ki gostijo in mentorirajo usposobljene študente na njihovih lokacijah.