);

Международна мрежа

Искате ли да бъдете ангажирани в международна професионална мрежа от заинтересовани страни, свързани с развитието на младежта? Да работим заедно и да разменяме практики чрез транснационални посещения и програми за обмен на персонал! Ние сме отворени за сътрудничество с:

o министерства на труда, социалните въпроси и равните възможности

o регионални центрове по заетостта

o правителствени организации, отговорни за изготвянето на съответната политика

o асоциации за подкрепа на труда и безработицата

o други младежки организации и мрежи

o земеделски стопанства / ферми, които да предоставят възможност за стаж и менторство