);

Новини

Първото eNEET Rural обучение за безработни и нискоквалифицирани младежи се проведе в град Сливен!

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) проведе тридневен обучителен курс „Базови умения за подготовка на CV, участие в интервю за работа, умения за комуникация и други умения, необходими за намиране на работа“ в Национал Палас Хотел - гр. Сливен през...