);

За финансиращата програма

The EEA and Norway Grants (Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове) представляват приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепването на двустранните отношения с 15 държави от ЕС в Централна и Южна Европа и Балтийско море. За периода 2014—2021 г. общият принос е 2,8 милиарда евро (безвъзмездни средства от ЕИП са 1,5 милиарда, а от Норвежкия грант са 1,3 милиарда евро). Съгласно Споразумението на ЕИП,  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са част от европейския вътрешен пазар. Споразумението за ЕИП установява общата цел за съвместна работа за намаляване на социалните и икономическите различия. За повече информация: : www.eeagrants.org

 

За Фонда

 

Тhe EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Фондът на ЕИП и Норвежкия грант за младежка заетост) в размер на € 60 млн. подкрепя транснационални проекти, които насърчават устойчивата и качествената младежка заетост в Европа. Акцентът върху транснационалното сътрудничество отразява позицията, че безработицата сред младите хора е общо европейско предизвикателство и затова следва да се намерят общи европейски решения. Фондът се стреми да допълни съществуващото финансиране от ЕС за инициативи за младежка заетост, напр. продължително безработните във възрастовата група между 25 г. и 29 г.

Избраните проекти за финансиране имат за цел:

  1. Подпомагане на 25.000 младежи да намерят работа
  2. Създаване на 3.500 работни места в НПО и социални предприятия
  3. Съдействане на 1.800 младежи да започнат собствен бизнес

27-те финансирани проекта включват партньори от всички 15 страни бенефициенти от ЕИП и Норвегия, както и от Ирландия, Италия и Испания – всички държави с висока младежка безработица. Проектите включват също експерти от страните-донори Исландия и Норвегия, както и две международни организации и други държави-членки на ЕС. . www.eeagrants.org/youthemployment

 

 eNEET_Factsheet