);

Despre EEA and Norway Grants

The EEA and Norway Grants reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și a Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale și la întărirea relațiilor bilaterale cu 15 țări ale UE din Europa Centrală și de Sud și țările Baltice. Pentru 2014-2021, contribuția totală este de 2,8 miliarde de euro (EEA Grants 1,5 miliarde și Norway Grants 1,3 miliarde). Sub Acordul EEA, Islanda, Liechtenstein și Norvegia iau parte la Piața Internă Ruropeană. Acordul EEA stabilește obiectivele comune pentru a lucra împreună pentru a reduce disparitățile sociale și economice. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org

 

Despre Fund for Youth Employment

 

Cele  60 millioane de euro ale EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment susțin inițiativele de proiecte transnaționale carer promovează angajarea sustenabilă și calitativă a tinerilor din Europa. Concentrarea pe cooperarea transnațională reflectă ideea că șomajul în rândul tinerilor este o provacare comună la nivel european, drept pentru care trebuiesc căutate soluții comune la nivel european.  Fondul cauntă să complementeze finanțările europene ale unor inițiative deja existente pentru angajarea tinerilor, spre exemple șomajul pe termen lung la tinerilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani.

Proiectul își propune:

  1. Să ușureze accesul la piața muncii pentru 25 000 de tineri
  2. Să creeze 3 500 de locuri de muncă în ONG-uri și întreprinderi sociale

Cele 27 de proiecte selectate implică parteneri din toate cele 15 țări beneficiare ale EEA and Norway Grants, precum și Irlanda, Italia și Spania – toate țările având rata șomajul în rândul tinerilor ridicată. Proiectele includ, de asemenea, parteneri de expertiză din țările donatoare Islanda și Norvegia, precum și două organizații internațioanle și alte state membre UE.

 eNEET_Factsheet