);

Parteneri

Consorțiul eNEET Rural este format din parteneri din țări precum Bulgaria, Ungaria, Italia, România, Slovenia și Spania cu rata șomajului ridicată. Acoperă fiecare segment al rețelei de susținere a șomerilor tineri de la ONG-uri de susținere a tinerilor, la centre de educație și training, la municipalități și incubatoare de afaceri care se concentrează pe domeniul agricol.

În afară de țările în care operează partenerii, consorțiul va întreține  acțiuni de parteneriate bilaterale între Bulgaria-Grecia (UBBSLA), România-Letonia (CPDIS), Spania-Portugalia (CTAEX), Ungaria-Slovacia (Innoreg), Slovenia-Croația (STP) și Italia-Malta (COM) pentru a împărtăși cât mai mult know-how-ul și rezultatele proiectului eNEET Rural. Datorită acestei abordări o parte mare a grupul țintă direct și a parților interesate pot fi atinse cu succes.

Consorțiul va fi sprijinit și dirijat de Inclusion, partenerul expert din Norvegia care va împărtăși ultimele practici de dezvoltare a tinerilor din țăra de proveniență.

IMPREMENTAT DE:

UNION OF BULGARIAN BLACK SEA LOCAL AUTHORITIES (UBBSLA)     

http://www.ubbsla.org/en/

UBBSLA este un ONG independent, voluntar, auto-guvernat și o asociație non-profit, care a fost inființat ca persoană juridică în 1992. Unesc astfel interesele tuturor membrilor municipalității și încuragează auto-guvernarea puternică și eficientă și participarea cetățenească activă în Regiunea Mării Negre din Bulgaria.

UBBSLA coordonează activitățile în sfera guvernării locale, energiei eficiente, turismului, culturii, transportului, mediului și dezvoltării sustenabile.

De la înființare, UBBSLA a dezvoltat, manageriat și implementat mai multe de 50 de proiecte finanțate de programe ale UE, naționale sau donatori regionali. Dețin o rețea internațioanală cu organizațiile publice și private din aproape toate țările UE. Au terminat și au coordonat numeroase proiecte H2020, FP7, INTERREG IVC, INTERREG Dunabe, INTEREGG Balkan-Med, Leonardo, Southeast Europe, EASME, Erasmus+, CBC Black Sea Programme, OP național.

UBBSLA  este partenerul principal responsabil de implementarea activităților din Bulgaria

 

STYRIAN TECHNOLOGY PARK – Business Support Centre and Incubator & Regional Centre for Technology Development (STP)  

 https://www.stp.si/

STP este primul parc tehnologic sloven, care a fost fondat în 1994 și este o organizație publică, non-profit pentru susținerea afacerilor. Obiectivul principal al activităților STP se concentrează pe asigurarea unui sprijin complet al IMM-urilor tinere din regiunea Podravje, din cicluri de viață diferite – din etapa de început, la etapa de creștere, dezvoltare, internaționalizare, restructurarea activităților, etc.

STP acționeză în 2 zone: 1. Centru de susținere al afacerilor (incubator de afaceri certificat național) pentru dezvoltarea ideilor de afaceri dinamice și inovative ale întreprinderilor mici și mijlocii cu input de cunoștințe în produse și/sau servicii  2. Centru regional pentru Dezvoltarea de Tehnologii (RCTR), care urmărește sfera de cercetare și dezvoltare tehnologică și inovativă printre/ cu diferite grupuri țintă și subiecte.

STP este compania fiică a Maribor Reginal Development Aagency. Munca lor este susținută constant de Quadraple helix institutional ecosystem.

Reprezintă un punct focal între sectorul de afaceri și cel academic. Astfel, are acces la un mare grup țintă de studenți, cercetători și cunoștințe disponibil în mediul regional universitar pe de-o parte și la un mare grup de IMM-uri și afaceri mature din regiune pe de altă parte.

Una dintre cele mai importante sarcini este, de asemenea, sprijinul/ orientarea educațională, unde efectuăm colaborări de mentorat și programe de sprijin.

Proiectul eNEET Rural este într-o măsură construit pe două cazuri practice ale STP din proiectele NOBLE Ideas (SEE) și (MED).

STP este un partener de proiect responsabil de implementarea activităților proiectului în Slovenia.

Consorzio Oltrepo Mantovano (COM)

https://www.oltrepomantovano.eu/

COM este o entitate puclică formată din 23 de municipalități, fondată în 1989, și numără aproximativ 118,000 locuitori. Se compartă ca o Agenție Locală pentru Dezvoltare, coordonând și stimulând inițiative de promovare a dezvoltării și reînnoirii regiunii (zonei rurale din nordul Italiei).

CUM funcționează la nivel inovator și multi-nivel. Principalul scop este de a urmări dezvoltarea productivă, ocupațională și teritorială a regiunii și de a interveni pentru calificarea companiilor exiatente și de a ajuta dezvoltarea a noi inițiative antreprenoriale, tot din domeniul inovației.

Experiența recentă cu Projects for Young People and Women le-a oferit noi idei de a începe revitalizarea policilor de tineret din zonă și de a lansa inițiative pentru a renova spații urbane nefolosite și de a face astfel loc pentru spații de activități .

În 2014-2016, tineri din Mantua au vizitat prin proiectul SHALOM, finanțat prin ERASMUS+, companii start-up din Israel, centre de cooperare tehnologică și s-au întâlnit cu administratori municipali din mai multe părți ale țării care au ilustrat tehnicile folosite pentru a facilita angajarea tinerilor.

Rezultatele au fost adoptate de instutuțiile guvernamentale și companii la nivel local și național.

Experiența cumulată pri aceste proiecte a oferit stimulentul necesar pentru a începe transferul de cunoștințe și de a le multiplica.

COM va acționa ca un partener de proiect, proiect responsabil de implementarea activităților proiectului în Italia.

Fruto Consulting Ltd (FRUTO)  

www.fruto.eu

FRUTO este o companie 10% ungară înființată în 2003 ca FRUTO Unlimited, care a fost apoi divizată în FRUTO Ltd (pentru profit) și ENNODUS Nonprofit în 2016.

Este specializată în cercetare și management inovator și dezvoltarea în domeniul contrucțiilor energetice și al construcțiilor, dezvoltării de software și al comunicării științifice. Pentru a stimula succesul din afaceri al soluțiilor tehnologice integrate dezvoltate prin propria contribuție, oferă și consultanță, generarea și validarea de concept, căutările de patent, SOA, consultanță pentru drepturi de autor, cercetare de piață, planificarea afacerilor, analiza competiției și asigurarea de servicii. Luând parte la proiecte finanțate național și internațional, portofoliul lor include servicii complete de management de proiecte. Mai mult, ei asistă clienții în dezvoltarea de comunicare profesională și distrubuția de campanii pentru a atinde rezultate și a-și lansa produsul pe piață.

Echipa lor de experți implementează activitățile proiectului de la început până la comercializare. Profesioniștii FRUTO sunt instruiți și au experiență în inivare și R&D (în special cu Fp5-Fp7 cu mai mult de 100 de proiecte implementate cu implicarea în  H2020, AAL, IE, EUROSTARTS și Fonduri Structurale) și proiecte industriale.

Obiectivul lor este de a:

 1. Promova procesul de dezvoltare tehnică al produselor și serviciilor noi din domeniul inovării sociale
 2. Întreține cu succes intrare pe piață a soluțiilor și tehnologiilor sociale inovative
 3. Asista la accesul de oportunități de finanțare a ideilor sociale inovative
 4. Contribui la implementarea cercetării și dezvoltării de startegii ale UE
 5. Îmbunătăți performanța inovativă a ONG-urilor și a IMM-urilor în UE, concentrându-se în mod special pe informare și comunicare – energie regenerabilă – și dezvoltarea de tehnologii sustenabile
 6. Facilita transferul de informații către programele UE
 7. Cultiva înființarea inovării și cercetării sociale locale și externe și dezvlatarea rețelei de parteneriate

Ei cultivă relații bune cu rețele regionale și naționale relevante care facilitează companii inovatoare. Sunt mereu deschiși la pregătirea și implementarea serviciilor de consultanță și eficiență tehnică potrivite diferitelor sectoare ale companiilor în curs de dezvoltare.

FRUTO este un partener de proiect, responsabil de implementarea activităților proiectului în Ungaria.

Center for the Development of the Structural Founds (CPDIS)

www.cpdis.ro

CPDIS este o organizație non-profit, înființată în toamna anului 2012 cu scopul de a promova înțelegere și cooperare între oameni. În acest sens, încurajează și promovează toate inițiativele care în termeni de solidaritate și în domeniul culturalo-educațional, permit schimbul de idei între diferite culturi, favorizează relaxarea dezechilibrului economic și creează o cultură reală a universalității și a păcii. Printre aceste acțiuni, este o reflexie a consumerismului, inter cultură și pace cu o metodologie de educație non-formală. Obiectivele lor sunt de a implica tinerii pe teme de tineret la nivel loca, național și internațional, de a susține tinerii în a crea și a implementa propriile proiecte la scală mică în comunitatea lor. Membrii CPDIS au participat in mai multe proiecte locale, naționale și internaționale, împreună cu partenerii lor au coordonat schimburi de tineret și training-uri. Personalul își capătă competențe și experiența prin metode de educație și învățare non-formală . Personalul echipei are aptitudini, expertiză și experiență;

 • Networking pentru activități de educare a tinerilor
 • Promovarea antreprenoriatului pentru tineri
 • Schimb de experiențe
 • Crearea de materiale edicaționale
 • Promovarea unei bune comunicări între partenerii de proiect și alte organizații relevante
 • Împărtășirea rezultatelor în mod activ și altele

Foarte multe dintre evenimenetele internațioanle au loc în zone rurale în care sunt incluși tineri marginalizați precum șomeri, tineri din zone geografice izolate și tineri cu un statut social dificil (orfani, imigranți, etc)

CPDIS are lucrători de tineri cu un pachet de experință solid în activități de schimb de tineret.

CPDIS a participat în mai multe proiecte ale UE, precum proiectele Erasmus+. Au experiență cu NEETs. Au implementat proiectul ”EVS” cu Spania și Moldova, având grup țintă 400 de tineri din școli și grădinițe în ultimii 3 ani. Proiectul ”TRY” s-a bazat pe educație financiară pentru tineri cu puține oportunități, iar proiectul ”Youth Focus” a dezvoltat aptitudinile tinerilor cu oportunități puține pentru a-și îmbunătăți creativitatea, iar proiectul ”Youth support for Youth Development” a fost implementat cu ajutorul Centrului Roma pentru politici

Au lucrat în domeniul schimbului de tineret în parteneraite cu Bulgaria, Spania, Italia, Croația, Turcia și Slovenia.

CPDIS este partener de proiect, responsabil pentru implementarea activităților proiectului în România.

Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX)   http://www.ctaex.com/en

CTAEX este un centru R&D non-profit localizat în regiunea Extremadura din sud-vestul Spaniei. Centrul a fost înființat prin asocierea unor IMM-uri, companii mari și cooperative din sectorul agro-alimentar. Printre ele, cea mai importantă industrie de procesarea a roșiilor din Spania (http://www.ctaex.com/en/ctaex/empresas-asociadas). Acest lucru face din CTAEX o parte importantă a sectorului de procesare a roșiilor din Extremadura.

Activitățile CTAEX au început în 2011, dar centrul a funcționat ca o unitate de cercetare și dezvoltare a multinaționalei Nestlé încă din 1979, ca o unitate specializată în procesare roșiilor din ferme și transformarea lor ulterioară. Astfel, cei mai mulți cercetări implicați în acest proiect au lucrat anterior pentru centrul R&D Nestlé în linia R&D de procesare a roșiilor.

CTAEX este certificat ca Technological Centre  și Technology Transfer Office (TTO). Nu lucrează doar pentru asociațiilor lor, ci pentru sectorul agro-alimentar în general. Centrul a obținut o experiență vastă în dezvoltarea de proiecte R&D la nivel național și a fost declarat ca având utilitate publică de Adminstrația Spaniolă în 2011. CTAEX continuă să lucreze și astăzi pentru a îmbunătăți competitivitatea agro-alimentară la nivel european dintr-o abordare de tip orientare de piață.

CTAEX este un partener de proiect, responsabil pentru implementarea activităților proiectului în Spania.

Inclusion AS (Inclusion)

www.inclusion.no

Inclusion a fost creat cu scopul de a oferi programe de start-up și probleme de formare profesională, având ca grup țintă cei care au probleme în a găsi de lucru din cauza mai multor obstacole.

Oferă și dezvoltă programe de training pentru start-up-uri pe bază de învățare online, cursuri tradițioanale predate în clasă sau metodologie de învățare amestecate.

Inclusion este liderul norvegian ce oferă programe de training pentru start-up-uri cu origine imigrantă, care lucrează pentru clienți din orașe mai precum Oslo și bergen, dar susțin și cursuri antreprenori localizați în județul Akershus. Cursurile sunt dezvoltate și susținute în norvegiană, elngleză, spaniolă și poloneză.

Inlusion a inițiat și a condus un proiect pilot numit Forumul Startup, un proiect pilot care a rulat în 2015 și finanțat de județul și municipalitatea Akershus care implica dezvoltarea și testarea online a unui curs având ca grup țintă start-up-uri cu origine externă care locuiesc în Oslo și Akershus. O parte mare a proiectului a presupus testarea implicarea unui e-mentorat. Programul pilot a primit un feedback bun da la utilizatori. O versiune mai mare a Forum Startup este acum lansată pe piața națională și vândut către organizații mari care au de-a face cu antreprenori cu origine externă care locuiesc în Norvegia.

Inlcusion a fost un partener activ în două programe de mentorat cu grup țintă de imigranți.

Inclusion a dezvoltat și rulat Jobbmentor – un program de mentorat pentru intreprinderi din municipalitățile Volda și Ørsta, localizate pe coasta vestică a Norvegiei. Programul este pentru a mentora refugiați pentru  a învăța limba la locul de muncă. Scopul programului este de a crea unu mediu sigur pentru a mentora refugiații, dar și de a face procesul de învățare a limbii și de învățare a codurilor scrise și nescrise în norvegiană mai eficient. Co-partenerii din proiect sunt Høgskolen i Volda (University of Volda) și Volda Læringssenter/Volda kommune (Volda Learning Center / Volda Municipality). Proiectul a fost finanțat de The Norwegian Directorate of Integration and Diversity (IMDi).
Compania a fost partener de proiect în programul de mentorat Gründersjansen, având ca grup țintă persoane cu origine imigrantă care locuiesc în muniipalitatea Asker și sunt motivați să prnească propria afacere. Acesta implica și responsabilitatea de a oferi sfaturi de antreprenoriat prin workshop-uri și discuții individuale de mentorat pentru participanții care  urmau cursuri online pentru start-up-uri pe platforma Startup Forum.
Inclusion ete un partener de proiect, responsabil pentru oferirea de bune practice în ceea ce privește cursurile online, e-mentorat și alte forme de asistența în ceea ce privește start-up-urilot pentru tinerii imigranți.