);

O projektu eNEET Rural

ZAKAJ?: V številnih podeželskih območjih Evrope so zaposlitvene možnosti majhne. Brezposelnost mladih je visoka, tisti med njimi, ki so opustili šolanje, pa so nizko kvalificirani in težje najdejo delo. To še posebej velja za invalide in pripadnike etničnih manjšin, ki se pogosto soočajo z diskriminacijo tako iz strani izobraževalnih ustanov kot delodajalcev.

KAJ?: Projekt se bo osredotočil na inovativnost in uporabo tehnologij v kmetijstvu, z namenom oblikovanja zbirke orodij, namenjenih mladim, ki niso več v izobraževalnem sistemu in ne delajo ali se usposabljajo za delo (NEET-i). Zbirka orodij bo vključevala usposabljanja na spletu in kraju samem, mladinsko tekmovanje, izmenjavo osebja in storitve mentoriranja. Naš projekt bo odpravljal pomanjkanje veščin pri mladih prebivalcih podeželja, poleg tega bo spodbudil tudi njihovo podjetniško žilico in povečal zaposlovanje v kmetijskem sektorju podeželja. Poleg tega bodo mreže med akterji inovacijskega sistema okrepljene, za izenačenje inovacijskih kompetenc NEET-ov na podeželskih območjih.

KAKO?:

 • Prenos učinkovitih praks in inovativnih rešitev za usposabljanje mladih;
 • metodologija NOBLE Ideas za ciljno skupino z zanimanjem za ustanavljanje podjetij;
 • prilagojeni skupni operativni mehanizem podjetja PHILOXENIA za dejavnosti sprejema ljudi, ki odpirajo svoje poslovanje na podeželju;
 • metodologija JOBKIT za udeležence, da lahko individualizirajo notranje in zunanje vire vsakega posameznika in vsake skupine; izmenjava virov za premagovanje teh ovir;
 • razširitev vključitve deležnikov: nevladnih organizacij, organizacij civilne družbe ter malih in srednje velikih podjetij, da se čim bolj poveča prepoznavnost projekta in doseže potrebno število udeležencev med projektom in v fazi kapitalizacije;
 • inovativna zagonska podpora mladim podjetnikom;
 • novi pristopi mentorstva in coachinga;
 • akterji iz podeželskega razvojnega in kmetijskega sektorja bodo delovali kot mentorji mladih, ki se udeležujejo usposabljanj;
 • inovativna osredotočenost na zaposljivost in razvoj mehkih veščin;
 • ne le usposabljanje za agro-strokovnjake, ampak tudi usposabljanje z vzpodbujanjem razvoja mehkih veščin;
 • mešanje učnih prizorišč;
 • potekala bodo spletna usposabljanja in usposabljanja na kraju samem pri akterjih na podeželskih območjih in/ali v inovacijskih parkih/inkubatorjih;
 • inovativne kratkoročne in dolgoročne izmenjave osebja.

KORISTI:

 • NEET-i s srednješolsko izobrazbo bodo večinoma imeli koristi od usposabljanj, ki jim bodo olajšala ustanavljanje podjetij;
 • NEET-i brez diplome bodo deležni usposabljanj, ki jih bodo pripravila za opravljanje kvalificiranih del;
 • kmetijska gospodarstva/kmetje, ki gostijo in mentorirajo udeležence, imajo dostop do usposobljenega osebja;
 • tudi drugi deležniki se bodo vključili v mednarodno strokovno mrežo deležnikov, povezanih z razvojem mladih. Povabljeni so k sodelovanju pri transnacionalnih obiskih in programih izmenjave osebja.

CILJI:

eNEET Rural pristop je v osnovi zasnovan tako, da ga je mogoče razširiti, za podporo novim udeležencem in mladim pri pridobivanju potrebnih spretnosti na poti do zaposlitve ali pri začetku lastnega podjetniškega izziva.

V času trajanja projekta bomo dosegli naslednje cilje:

 • 300 + NEET-ov se udeležuje agrotehničnih treningov, spletnih in na kraju samem;
 • 900 NEET-ov, ki obiskujejo treninge za razvoj mehkih veščin, spletne in na kraju samem, vključenih v aktivno iskanje zaposlitve;
 • delujoč sistem eNEET Rural z medsebojnimi povezavami in koordinacijo lokalnih storitev/dejavnosti partnerjev; spletna izobraževalna platforma in povezana skupnost; transnacionalna mreža; množica transnacionalnih in nacionalnih dogodkov;
 • 18 najuspešnejših usposobljenih NEET-ov sodeluje v 3-5 dnevnih akcijah mednarodne mobilnosti;
 • 30 NEET-ov, ki se udeležujejo 1-3 mesečnih akcij mobilnosti na nacionalnih kmetijskih gospodarstvih;
 • 6 mentorskih storitev za NEET-e, ki se udeležujejo dolgoročnih akcij mobilnosti;
 • 20 deležnikov, ki se udeležujejo študijskih obiskov z namenom izboljšanja svojih dejavnosti in vplivanja na oblikovanje politike;
 • 45 NEET-ov v procesu ustanavljanja lastnega podjetja;
 • pridobiti 2000 uporabnikov preko socialnih medijev, člankov v specializiranih medijih, glasil, sporočil za javnost, intervjujev itd.

Projekt bo čim bolj povečal prenosljivost doseženih rezultatov v druge regije ter druge skupnosti akterjev in ciljnih skupin od tistih, ki so vključene v sam projekt. S temi ukrepi bomo prispevali k ustvarjanju 200 novih delovnih mest.

Naš projekt temelji na načelih sodelovanja, delitve in trajnosti!