);

Partnerek

Az eNEET Rural konzorcium tagjai magas munkanélküliséggel rendelkező országokban tevékenykednek úgy, mint Bulgária, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovénia és Spanyolország. A partnerek a fiatal munkanélkülieket támogató rendszer minden szegmensét képviselik, azaz az ifjúságfejlesztő szervezeteket, az oktatási és képzési központokat, az önkormányzatokat, a regionális fejlesztési ügynökségeket és az üzleti inkubátorokat. A konzorcium tematikusan a mezőgazdaságra fókuszál.

A közvetlenül részt vevő országokon túl a partnerség kétoldalú együttműködéseket fog megvalósítani az alábbi országokban: Bulgária-Görögország (UBBSLA), Románia-Lettország (CPDIS), Spanyolország-Portugália (CTAEX), Magyarország-Szlovákia (FRUTO), Szlovénia-Horvátország (STP) és Olaszország – Málta (COM) annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körben terjesszék az eNEET Rural projekt eredményeit.

Ezen megközelítésnek köszönhetően a célcsoport kritikus tömege válik elérhetővé.

A donor ország legújabb ifjúságfejlesztési gyakorlatait a norvég szakértő partner, az Inclusion fogja megosztani a konzorciummal.

Megvalósító partnerek:

UNION OF BULGARIAN BLACK SEA LOCAL AUTHORITIES (UBBSLA)     

http://www.ubbsla.org/en/

Az UBBSLA egy független, nem-kormányzati, önkéntes alapon szerveződő nonprofit szervezet, amely 1992-ben jött létre. Egyesíti a tagsági körébe tartozó önkormányzatok érdekeit, és ösztönzi az erős és hatékony helyi önkormányzatiságot, illetve az aktív polgári részvételt Bulgária Fekete-tengeri régiójában.

Az UBBSLA az energiahatékonyság, a turizmus, a kultúra, a közlekedés, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés területén koordinálja az önkormányzati tagok tevékenységét.

Létrehozása óta több, mint 50 Európai Únió által támogatott programból, nemzeti vagy regionális támogatásból finanszírozott projektet fejlesztett ki, menedzselt és valósított meg. A köz- és a magánszféra szervezeteiből jelentős nemzetközi hálózattal rendelkezik szinte valamennyi uniós országban. Számos projektet valósított meg a H2020, FP7, INTERREG IVC, INTERREG Dunabe, INTEREGG Balkan-Med, Leonardo, Délkelet-Európa, EASME, Erasmus +, CBC Fekete-tengeri program, illetve a strukturális alap programok keretében.

Az UBBSLA a projekt vezető partnere és egyúttal a projekt tevékenységeinek Bulgáriában való végrehajtásáért is felelős

STYRIAN TECHNOLOGY PARK – Business Support Centre and Incubator & Regional Centre for Technology Development (STP)  

 https://www.stp.si/

 

Az STP nonprofit állami vállalkozástámogató szervezet, melyet 1994-ben alapítottak első szlovén technológiai parkként.  Tevékenységének fő területe a Podravje régió, ahol új kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez biztosít átfogó támogatást, átsegítve őket a különböző életszakaszok: vállalkozásalapítás, – fejlesztés, nemzetközivé válás, szerkezet átalakítási tevékenységek nehézségein.

Az STP két kiemelt szerepkörrel bír:

  • Üzleti Támogató Központ (nemzeti tanúsítvánnyal rendelkező üzleti inkubátor) a mikro- és kisvállalkozások dinamikus, innovatív üzleti elképzeléseinek fejlesztése érdekében, jelentősen hozzájárulva azok termékeinek és / vagy szolgáltatásainak fejlődéséhez.
  • Regionális Technológiai Fejlesztési Központ (RCTR), amely technológiai és innovatív kutatási és fejlesztési tevénységet folytat különböző célcsoportok részére a témák széles körében.

Az STP a Maribor Regionális Fejlesztési Ügynökség leányvállalata, így munkáját a regionális intézményi ökoszisztéma folyamatosan támogatja.

Az STP továbbá kapcsolattartó pont az üzleti és az egyetemi szektor között. Mint ilyen, hozzáfér a regionális egyetemi környezetben tanuló diákok és kutatók csoportjaihoz, valamint a régióban tevékenykedő kkv-k és érett vállalkozások széles köréhez.

Egyik fontos és rendszeres feladata a továbbtanulási orientáció és az oktatás támogatása, mely tevékenysége során saját és együttműködésben megvalósított mentorálási és támogató programokat hajt végre.

Az eNEET Rural projekt részben az STP két korábbi jó gyakorlatára épül: a NOBLE Ideas (SEE) és a PHILOXENIA (MED) projektek eredményeire.

Az STP, mint projektpartner a projekt tevékenységeinek Szlovéniában való végrehajtásáért felelős.

Consorzio Oltrepo Mantovano (COM)

https://www.oltrepomantovano.eu/

A COM egy 23 szervezetből álló közintézmény, amely 1989-ben alakult, s mintegy 118.000 lakost lát el. Helyi Fejlesztési Ügynökségként tevékenykedik, koordinálja és ösztönzi a területfejlesztéseket és az észak-olaszországi vidéki területek megújítását.

A COM innovatív és többszintű módon működik. Fő célja a térség termelékenységi, foglalkozási és területi fejlődésének elősegítése, valamint a meglévő vállalatok minősítésének ösztönzése, illetve új vállalkozási kezdeményezések elősegítése az innováció területén is.

A fiatalok és nők projektjeivel kapcsolatos legújabb tapasztalataik új ötleteket adtak az ifjúságpolitika ezen a területen történő felülvizsgálatának megkezdésére. Továbbá kezdeményezéseket indítottak a fel nem használt városi terek helyreállítására is.

2014-2016-ban mantovai fiatalok a SHALOM (ERASMUS +) projekt finanszírozásában meglátogattak néhány induló vállalkozást, együttműködő technológiai központot Izraelben, illetve találkoztak ifjúságfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati szakértőkkel. A tanulmányút eredményeit több olasz önkormányzati és kormányzati szervezet is adaptálta. Jelen projektben a COM továbbközvetíti ezen eredményeket.

A COM, mint projektpartner a projekt tevékenységeinek Olaszországban való végrehajtásáért felelős.

Fruto Tanácsadó Kft. (FRUTO)  

www.fruto.eu

A FRUTO egy 2003-as alapítású 100%-ban magyar kézben lévő cég, mely 2016-ban szétvált a profitorientált FRUTO Kft.-vé, illetve a nonprofit ENNODUS Nonprofit Kft.-vé. Innovációs menedzsmentre és kutatás-fejlesztésre szakosodott az épületenergetika, a szoftverfejlesztés és a tudományos kommunikáció területén. Annak érdekében, hogy ösztönözze az integrált technológiai megoldások üzleti sikerét, a FRUTO tanácsadással segíti a koncepciógenerálástól kezdve a koncepció validálását, a szabadalomkutatást, a SOA és IPR-ral kapcsolatos kérdéseket, illetve a piackutatást, az üzleti tervezést és a versenytárselemzést. Nemzeti és nemzetközi finanszírozású projektek részeként, portfoliójuk a teljes projektmenedzsment szolgáltatásokat lefedi.

A cég továbbá segíti az ügyfeleit abban, hogy professzionális kommunikációs kampányt dolgozzanak ki és sikerrel vigyék piacra a termékeiket.

Szakértői csapata a projektfejlesztéstől a termékek forgalomba hozataláig terjedő szolgáltatásokat nyújt. Szakembereik jól képzettek és tapasztaltak az innováció és a K + F területén. Több mint 100 projektet valósítottak meg az Fp5-Fp7 programban, illetve jártasak a H2020, AAL, IEE, EUREKA, EUROSTARS és strukturális alapokban és ipari projektekben.

A FRUTO jó kapcsolatokat ápol az innovatív cégeket elősegítő releváns regionális és nemzeti hálózatokkal. Mindig nyitott hatékony technikai és tanácsadási szolgáltatások kidolgozására és megvalósítására.

A FRUTO, mint projektpartner a projekt tevékenységeinek Magyarországon való végrehajtásáért felelős.

Center for the Development of the Structural Founds (CPDIS)

www.cpdis.ro

A CPDIS egy 2012 őszén alapított nonprofit szervezet, amelynek célja az emberek közötti megértés és együttműködés elősegítése. E cél elérése érdekében ösztönzik és támogatják azokat a kezdeményezéseket, amelyek a szolidaritás jegyében kulturális és oktatási területeken teszik lehetővé a különböző kultúrák közötti eszmecserét, elősegítik a gazdasági egyensúlytalanságok enyhítését és a valódi, univerzális kultúra kialakulását. Céljuk, hogy a fiatalokat támogassák a saját, kisebb méretű közösségi projektjeik létrehozásában és megvalósításában helyi, nemzeti és nemzetközi szinten. A CPDIS számos ifjúsági projektben vett és vesz részt, melyekben ifjúsági csereprogramokat és ifjúsági képzéseket valósítottak meg, így munkatársaik kompetenciáit és tapasztalatait ezen nem hagyományos oktatási és tanulási módszerek révén szerzik meg.

A projektcsapat az alábbi készségekkel és szakértelemmel rendelkezik:

– hálózatépítés az ifjúsági oktatási tevékenységhez,

– fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése,

– tapasztalatok megosztása, oktatási anyagok létrehozása,

– jó kommunikáció a társszervezetekkel,

– az eredmények terjesztésében aktív közreműködés.

 

Számos nemzetközi rendezvényük vidéken kerül megrendezésre, ahol a marginalizált fiatalokat, például a munkanélkülieket, a földrajzilag elszigetelt területeken élőket és a halmozottan hátrányos társadalmi hátterű fiatalokat (árvák, bevándorlói háttér stb.) közvetlenül el tudják érni.

A CPDIS ifjúsági munkásokkal is rendelkezik, akik ifjúsági csereprogramokban jártasak.

A CPDIS több Erasmus + projektekben vett részt. Tapasztaltak a NEET-ekkel foglalkozó fiatalok terén. Az EVS projektet Spanyolországgal és Moldovával hajtották végre, és az utóbbi 3 évben 400 iskolát és óvodát céloztak meg a projekttel.

„TRY” projektjük pénzügyi képzést nyújtott a kevés lehetőséggel rendelkező fiataloknak,  míg az „Ifjúsági Fókusz” projektjjük a fiatalok kreativitási készségének a javítását célozta.A7 „Ifjúsági támogatás az ifjúságfejlesztéshez” projektjük központjában a romák álltak.

Rendszeresen együttműködnek Bulgáriával, Spanyolországgal, Olaszországgal, Horvátországgal, Törökországgal és Szlovéniával.

A CPDIS, mint projektpartner a projekt tevékenységeinek Romániában való végrehajtásáért felelős.

Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX)   http://www.ctaex.com/en

A CTAEX egy magánkézben álló, nonprofit K + F központ, amely a Spanyolország délnyugati részén található Extremadura régióban található. A Központot kkv-k, nagyvállalatok és az agrár-élelmiszeripari szövetkezetek és szövetségek alapították. Ezek közül a legfontosabb a paradicsom feldolgozó ipari szövetség (http://www.ctaex.com/en/ctaex/empresas-asociadas), amely a CTAEX-et Extremadura paradicsomágazatának legfontosabb szereplőjévé tette.

A CTAEX tevékenysége 2001-ben kezdődött, de a Központ 1979 óta áll fent. A Nestlé multinacionális vállalat paradicsomtermesztésre és feldolgozásra szakosodott kutatási és fejlesztési részlegeként került megalapításra. Így a projektben résztvevő kutatók többsége korábban a Nestlé K + F központjában dolgozott a paradicsomhoz kapcsolódó K + F vonalon.

A CTAEX Technológiai Központ és a Technológiai Transzfer Iroda (TTO) minősítéssel rendelkezik. A Központ jelentős tapasztalatokat szerzett K + F projektek fejlesztésében nemzeti szinten, ezért a 2011-ben TTO minősítést kapott. A CTAEX ma is az európai agrár-élelmiszeripari ágazat versenyképességének javítása érdekében tevékenykedik.

A CTAEX, mint projektpartner a projekt tevékenységeinek Spanyolországban való végrehajtásáért felelős.

Inclusion AS (Inclusion)

www.inclusion.no

Az Inclusion-t azzal a céllal hozták létre, hogy start-up programokat és munkahelyi képzési problémákat nyújtsanak azok számára, akiknek nehéséget okoz az elhelyezkedés. A cég online oktatáson alapuló képzési programokat, hagyományos tantermi tanfolyamokat, illetve a két módszert ötvöző tréningeket fejlesztenek és nyújtanak.

 Az Inclusion Norvégia vezető szolgáltatója a bevándorlói háttérrel rendelkezők számára nyújtott vállalkozásfejlesztési tréningeknek olyan nagyvárosokban, valamint az Akershus megyében. Norvég, angol, spanyol és lengyel nyelvű tanfolyamokat tartanak.

 Az Inclusion kezdeményezte és irányította a Startup Forum nevű kísérleti projektet, amely az Oslóban és az Akershusban élő külföldi háttérrel rendelkezők számára nyújott online vállalkozásalapítási tanfolyamot 2015-2016-ban az Akershus megyei és az Asker helyi önkormányzat finanszírozásában. A projektben az e-mentorálási szolgáltatás is tesztelésre került. A kísérleti program jó visszajelzést kapott a felhasználóktól, így a programot számos egyéb vállalkozásfejlesztő szervezet is megvásárolta, így az országos szinten elérhető.

Az Inclusion is aktív partnere volt a bevándorlókra irányuló két mentorprogramnak:

Az Inclusion dolgozta ki és működtette a Jobbmentor-t, amely a Norvégia nyugati partján fekvő Volda és Ørsta települések vállalkozásainak mentorálást segítette. A program azoknak a mentoroknak szól, akik a menekülteknek munka közben tanítják a nyelvet. A program célja, hogy hatékonyabbá tegye a nyelvi tanulást és a norvég írott és íratlan munkahelyi viselkedési kódok elsajátítását. A projektet a Norvég Integrációs és Diverzitás Igazgatóság (IMDi) finanszírozta.

Az Inclusion projektpartner volt a Gründersjansen nevű mentorprogramban is, amely azon Asker településen élő bevándorlói háttérrel rendelkezőket célozta meg, akik motiváltak voltak saját vállalkozás indításában. A projekt során a Startup Forum platformján zajló tréningen résztvevők betekintést kaptak a vállalkozásalapítással kapcsolatos teendőkbe, melyet workshopok és egyéni mentorálási megbeszélések is segítettek.

Az Inclusion, mint projektpartner felelős a jó gyakorlatok megosztásáért a fiatal bevándorlókat célzó online tanfolyamok, e-mentorálás és vállalkozásalapítási tréningek tekintetében.