);

O EGP in skladu Norway Grants

EGP in sklad Norway Grants predstavljata prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik ter krepitvi dvostranskih odnosov s 15 državami EU v srednji in južni Evropi ter baltskih državah. Za obdobje 2014–2021 znaša skupni prispevek 2,8 milijarde evrov (EGP odobri 1,5 milijarde evrov, Norveška pa 1,3 milijarde evrov). V skladu s sporazumom EGP so Islandija, Lihtenštajn in Norveška del evropskega notranjega trga. Sporazum EGP določa splošni cilj skupnega delovanja, za zmanjšanje socialnih in gospodarskih razlik. Več informacij: www.eeagrants.org

 

O skladu

EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih podpirata s 60 milijoni evrov transnacionalne projektne pobude, ki spodbujajo trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih v Evropi. Osredotočenost na transnacionalno sodelovanje odraža stališče, da je brezposelnost med mladimi skupni evropski izziv in da je treba preučiti skupne evropske rešitve. Sklad želi dopolniti obstoječa sredstva EU za pobude za zaposlovanje mladih, npr. dolgotrajno brezposelne v starostni skupini od 25 do 29 let.

Izbrani projekt namerava:

  1. 25 000 mladim olajšati iskanje zaposlitve
  2. Ustvariti 3500 delovnih mest v nevladnih organizacijah in socialnih podjetjih
  3. Pomagati 1800 mladim, da ustanovijo svoje podjetje

V 27 izbranih projektih sodelujejo partnerji iz vseh 15 držav upravičenk EGP in sklada Norway Grants, kakor tudi Irska, Italija in Španija – vse so države z visoko stopnjo brezposelnosti mladih. Projekti vključujejo tudi strokovne partnerje iz donatorskih držav Islandije in Norveške ter dve mednarodni organizaciji in druge države članice EU. www.eeagrants.org/youthemployment

 

 eNEET_Factsheet