);

NEETs

Ако сте?

 • извън образователната система и не работите?
 • на възраст 25-29 години?
 • не работят и не учат?
 • живеете в малки населени места в България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Малта, Португалия, Словакия, Словения или Испания?

Тогава не пропускайте възможността да се включите в проект eNEET Rural

 • ще научите:
  • как да подготовите автобиография и как успешно да се явите на интервю за работа;
  • техники за самоусъвършенстване;
  • основите на създаване на бизнес, включително и финансирането му, правни условия и представяне на бизнес идеи;
  • специфични теми от сферата на земеделието.
 • желаете да се включите в стажантски програми в земеделски стопанства/ ферми или бихте искали да бъдете домакин и ментор на обучаемите;
 • интересувате се от работни посещения, за да се запознаете с най-добрите международни практики за развитие на младежта и стартиране на бизнес;